CAT | ESP
how can I
healthyou?

Àrees d'Especialització
Missió

Som un equip de professionals de la salut especialistes en quatre àmbits (Nutrició-Dietètica, Activitat Física, Medicina Interna i Gestió emocional) que creiem que hi ha una fórmula per adquirir una salut òptima pel present i futur de les persones.

L’experiència de l’assistència en aquests quatre àmbits, ens ha demostrat que la gestió d’un únic d’aquests en absència d’avaluació i assessorament de la resta, comporta recidives, abandonament dels hàbits correctes i, sovint, repercussió per a la salut present i futura en general i cardiovascular en particular.

Per tant, HEALTHCOR és un programa integral d’Anàlisi/Promoció/Prevenció i Tractament de la salut. A banda d’aquests, té com a objectiu dotar als individus de les eines per a poder Autogestionar-se la salut.

Qui se’n pot beneficiar? A qui va dirigit?
Qualsevol persona amb interès per conèixer l’estat de la seva salut.

Alhora, des de HEALTHCOR hem identificat uns col·lectius específics que creiem que es poden beneficiar especialment de la FÓRMULA. Aquests són:

Embarassades

Els estudis científics demostren la influència de la salut prèvia i durant la gestació de la mare en la salut cardiovascular del nadó.
Per això considerem que l’embaràs és una oportunitat per adquirir uns bons hàbits de cara a obtenir un doble benefici (mare i fill).

Famílies

Entre els membres d’una estructura familiar (en tots els seus models) s’estableix una influència important amb clar impacte en la salut personal i col·lectiva. En son alguns exemples: l’exposició al tabac, els hàbits en la compra d’aliments, hàbit sedentari, estrès col·lectiu, etc.
És per això que considerem que el contacte amb la fórmula HEALTHCOR per part de diferents membres de la família exerceix un efecte multiplicador i d’influència positiva.

Adults

Tant els individus sans amb interès per conèixer l’estat de la seva salut, com persones que consideren que tenen uns mals hàbits o presentin factors de risc cardiovascular (hipertensió arterial, diabetis o hipercolesterolèmia) que vulguin entendre’ls, controlar-los i autogestionar-los. Tots ells poden beneficiar-se de la fórmula HEALTHCOR.

Fórmula Healthcor
Es tracta d’un circuit de 4 etapes:
Avaluació Inicial

Mitjançant una entrevista personal dirigida s’identifiquen les fortaleses i mancances en cada un dels 4 àmbits.

Avaluació Específica

La persona manté una entrevista personal amb cada un dels especialistes de cada àmbit.

Pla de Salut

Una vegada realitzades les avaluacions específiques, es generarà un Pla de Salut personalitzat que contindrà: estat actual, proposta de mesures i objectius a assolir.

Seguiment

Es proposaran visites de seguiment per aquells àmbits en els quals no s’hagin assolit els objectius o es consideri que la persona requereix un reforç.

Life’s Simple 7
Iniciativa proposada per la AHA ( American Heart Association ) al 2010 amb l’objectiu de millorar la salut dels nord-americans un 20% i reduir la mort per malaltia cardiovascular també un 20% de cara al 2020.
Per aconseguir-ho van definir el que seria una “ideal health” o salut ideal. Aquest estat de “salut ideal” consistiria en assolir els objectius en 7 àrees (4 hàbits i 3 factors de risc).

C. MALLORCA 297 . 08037 BARCELONA

+ 34 937 378 812

INFO@HEALTHCOR.CAT