CAT | ESP
how can I
healthyou?
Healthcor escoles

Diversos estudis han demostrat que les dietes no saludables comencen a influenciar els marcadors de malaltia cardiovascular des d’edats molt primperenques i que factors de risc cardiovasculars com la dislipèmia, la HTA, la diabetis, la obesitat i la síndrome metabòlica poden aparèixer tan aviat com als 3 anys d’edat, augmentant el risc de desenvolupar arteriosclerosis en l’adolescència i l’edat adulta primerenca. Es per aquest motiu que els hàbits de salut adquirits durant la infància, que és la època en la que es comencen a formar preferències, determinen les nostres eleccions i patrons d’estils de vida en l’edat adulta. Entre els 3 i els 5 anys, els nens ho assimilen tot, pel que, si incidim de la manera adequada, assimilen la importància de la salut. Per tant, la infància és una oportunitat única per implementar estratègies preventives per abordar aquests estils de vida.

No obstant, donat que la majoria dels nens no controlen la elecció dels seus aliments ni dels seus estils de vida (exposició al tabac, hàbits en la compra d’aliments, hàbit sedentari, estrès col•lectiu etc), és molt important promoure un ambient favorable en l’entorn pròxim al nen amb l’objectiu que aquest ambient exerceixi una influència positiva en el nen.

Per aquest motiu, Healthcor té una proposta d’activitats, tallers i formacions tant pels propis alumnes, com pels professors i els pares, amb l’objectiu de divulgar coneixement i així promoure l’autogestió de la salut.


Healthcor empreses

Segons un estudi publicat a Harvard l’any 2010 (Health Aff (Millwood). 2010 Feb;29(2):304-11), les despeses mèdiques de les empreses es redueixen aproximadament en 3,27 $ per cada dollar gastat en programes de salut i les despeses d’absentisme es redueixen en 2,73 $ per cada dollar gastat.

D’aquestes dades se’n extreu la conclusió de la importància de fomentar la implementació de programes de salut a les empreses per tal de millorar la salut dels treballadors i reduir els costos en salut, així com l’absentisme laboral.

A Healthcor tenim una proposta de programa de modificació d’hàbits i factors de risc cardiovasculars mitjançant el mètode Healthcor per a empleats per tal d’ajudar a les empreses a assolir aquests objectius.

A més a més, Healthcor també té una proposta d’activitats, tallers i formacions per empleats de l’empresa amb l’objectiu de facilitar la obtenció del benestar físic i mental personal a l’entorn laboral.