CAT | ESP
how can I
healthyou?

“Medicine is not only a science; it is also an art. It does not consist of compounding pills and plasters; it deals with the very processes of life, which must be understood before they may be guided.”

Paracelsus

“La medicina no només és ciència; també és un art. No es tracta només de prescriure píndoles i guixos; tracta dels mateixos processos de la vida, que s’han d’entendre abans que puguin ser guiats”

Paracelsus

La Medicina Interna és l'especialitat mèdica que integra coneixements de totes les àrees de la medicina.

Dins la Fórmula Healthcor en la seva fase d’Avaluació Específica, es realitzarà una Història Clínica General i Cardiovascular per valorar l’estat de Salut en Global. Alhora s’oferirà la possibilitat de realitzar un Estudi Bàsic de Salut per a despistatge, diagnòstic i/o optimització de tractament de Factors de Risc (Diabetis, Hipertensió Arterial, Hipercolesterolemia, Tabaquisme, Obesitat,..) mitjançant la realització d’exploracions complementàries com Electrocardiografia, Analítica, Radiologia, Monitoratge Ambulatori de la Pressió Arterial, etc… En cas de complir els objectius de Salut “Ideal”, es certificaran i es donaran consells per mantenir-los. Per contra, en cas de no complir-los es revisaran un per un i s’oferirà una estratègia terapèutica dins el Pla de Salut en comú amb la resta d’àrees (Nutrició, Activitat Física i Emocions) i un seguiment amb l’objectiu d’assolir els criteris de Salut “Ideal”.

A banda de la Fórmula, Healthcor ofereix un servei de Medicina Interna General assistencial per orientació, diagnòstic i tractament, si s’escau, de medicina general.

Dins l’Aula Healthcor, l’àrea de Medicina Interna contribuirà a la divulgació de coneixement de la Salut mitjançant xerrades de temes d’interès i cursos de formació.Cartera de serveis Medicina Interna:

1. Fórmula HEALTHCOR

2. Medicina General i Cardiovascular en concret gestió de Factors de Risc (Tabaquisme, Hipertensió Arterial, Colesterol)

3. Medicina de l'Obesitat

4. Exploracions complementàries:

  • Electrocardiografia
  • Monitoratge Ambulatori de la Pressió Arterial
  • Analítica Bàsica i Avançada de Salut
  • Índex Turmell-Braç
  • Treball en xarxa per la realització d'altres exploracions complementàries.
  • Espirometria