CAT | ESP
how can I
healthyou?
Salut infantil

Diversos estudis han demostrat que les dietes no saludables comencen a influenciar els marcadors de malaltia cardiovascular des d’edats molt primperenques i que factors de risc cardiovasculars com la dislipèmia, la HTA, la diabetis, la obesitat i la síndrome metabòlica poden aparèixer tan aviat com als 3 anys d’edat, augmentant el risc de desenvolupar arteriosclerosis en l’adolescència i l’edat adulta primerenca. Es per aquest motiu que els hàbits de salut adquirits durant la infància, que és la època en la que es comencen a formar preferències, determinen les nostres eleccions i patrons d’estils de vida en l’edat adulta. Entre els 3 i els 5 anys, els nens ho assimilen tot, pel que, si incidim de la manera adequada, assimilen la importància de la salut. Per tant, la infància és una oportunitat única per implementar estratègies preventives per abordar aquests estils de vida.

En aquest context, Healthcor ofereix un servei de nutrició infantil i de nutrició en família. A més a més, disposem de serveis de fisioteràpia respiratòria infantil per tal de tractar i prevenir aquelles alteracions que afecten a l’aparell respiratori dels nadons, així com d’osteopatia infantil.

Salut gestacional

Els estudis científics demostren la influència de la salut prèvia i durant la gestació de la mare en la salut cardiovascular del nadó.

Es per aquest motiu que l’embaràs és una oportunitat per adquirir uns bons hàbits de cara a obtenir un doble benefici (mare i fill).

Healthcor ha dissenyat un programa per preparar a la dona físicament pel part i per ajudar-la a recuperar el seu to muscular després del part.

A més a més, disposa d’un assessorament nutricional pre i post part, d’una consulta de gestió emocional especialitzada en mindfulness en l’embaraç i el post-part, així com classes de ioga i pilates prenatal per tal de mantenir a la dona activa durant l’embaraç.