CAT | ESP
how can I
healthyou?

STRESS OUT

Aquesta fórmula va dirigida a aquelles persones que necessiten ajuda emocional donat l’alt nivell d’estrès al qual estan sotmeses sigui pel motiu que sigui.
El nostre especialista en gestió emocional tractarà el problema d’arrel i proposarà eines per tal de poder-ho gestionar.
L’individu també iniciarà 2 classes de ioga per tal de recolzar el tractament.

Preu:

70 euros