CAT | ESP
how can I
healthyou?Human Ecosystem


A la facultat de Biologia estudien els ecosistemes. Una definició d'ecosistema que vaig llegir un cop deia: "els ecosistemes són interaccions dinàmiques entre plantes, animals i microorganismes amb el seu entorn treballant conjuntament com a una unitat funcional" i seguia "els ecosistemes fallaran sinó romanen en equilibri".
Després de llegir això i amb el coneixement teòric que vaig aprendre a la facultat de Medicina i posteriorment en l'exercici de la professió mèdica, no puc sinó plantejar-me: És el cos humà en un ecosistema? Pot ser que part de les malalties cròniques a les quals ens enfrontem tinguin un origen en aquest "fallaran si no romanen en equilibri"?
Gràcies a la histologia, fisiologia, anatomia, microbiologia i alguna altra entenem que al cos interacciona amb l'exterior i amb els microorganismes de l'interior. Cada cop es coneix millor com la qualitat dels aliments que ingerim interacciona amb la flora intestinal i que el resultat d'aquesta condiciona la salut de l'individu. És també molt òbvia la interacció entre la contaminació i la hiperreactivitat bronquial o asma.
Igual que la humanitat ha anat amb el seu estil de vida destruint ecosistemes, en són clars exemples sequies a la selva amazònica i destrucció de la barrera de corall a causa de l'escalfament global, el cos humà també pot patir les conseqüències en forma de "desastres naturals" propis que anomenem malalties.
Per tant hauríem de fer un exercici de consciència i preguntar-nos: Què puc fer jo al meu dia a dia per mantenir el MEU ecosistema en equilibri i també què puc fer per cuidar la resta, ja que TOTS compartim planeta.


Dr. Iñaki Marina

Director Médic de Healthcor